Hội thảo Vật liệu xây dựng không nung tại Quy Nhơn

27/03/2019

Ngày 30.5, tại TP Quy Nhơn, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thảo “Vật liệu xây dựng (VLXD) không nung”, với sự tham dự của các cơ quan chức năng, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng và các nhà sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh.

DmC tham gia Hội thảo Vật liệu xây dựng không nung tại Quy Nhơn

DmC tham gia Hội thảo Vật liệu xây dựng không nung tại Quy Nhơn

Tại Hội thảo, Sở Xây dựng đã triển khai Quyết định 567/2010/QĐ-TTg; Chỉ thị số 10/2012/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng VLXD không nung, cùng các văn bản liên quan của Trung ương và của tỉnh; giới thiệu các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của VLXD không nung… Đặc biệt, một số doanh nghiệp trong nước đã giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất, chuyển giao công nghệ các dây chuyền sản xuất VLXD không nung để các nhà sản xuất VLXD trong tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu và có hướng đầu tư.

Hội thảo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ về tăng cường sử dụng và phát triển VLXD không nung trên địa bàn tỉnh. Tại Hội thảo, lãnh đạo Sở Xây dựng đã kêu gọi các địa phương trong tỉnh thể hiện quyết tâm chuyển đổi sản xuất gạch nung thủ công sang sản xuất VLXD không nung nhằm tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Đoàn Minh Công

Chia sẻ:

©2018 DmCline All rights reserved

Vui lòng để lại số điện thoại của bạn,
DMCLINE sẽ liên lạc lại với bạn sau