Chính sách bảo mật thông tin

12/01/2021

Mọi thông tin về quyền riêng tư của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Và cam kết chỉ sử dụng thông tin cho dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

I: MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

  • Để liên hệ với chúng tôi thông qua website, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân/thông tin của tổ chức, bao gồm: Tên, số điện thoại, địa chỉ, email.
  • Dữ liệu được thu thập bằng cách khách hàng nhập thông tin yêu cầu vào các ô trống có sẵn trong mục “Liên hệ” trên website. Ngoài ra, dữ liệu cũng có thể được cung cấp qua điện thoại hoặc đến trực tiếp văn phòng.

II: PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ. Việc này chỉ nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng được tốt hơn, như:

  • Hỗ trợ bạn khi thực hiện việc bán hàng/ cung cấp dịch vụ;
  • Xử lý đơn hàng;
  • Giải đáp thắc mắc;
  • Bảo hành, giải đáp thắc mắc hậu bán hàng.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin khách hàng trong một số bộ phận nội bộ của công ty  như bộ phận chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mãi, thăm dò ý kiến khách hàng... Ngoài ra chúng tôi không mua bán trao đổi thông tin cho bất cứ tổ chức cá nhân nào. Trường hợp phải chia sẻ thông tin theo yêu cầu của cơ quan chính phủ thì chúng tôi thực hiện theo đúng pháp luật của Việt Nam. Trong quá trình sử dụng, khách hàng có quyền thay đổi, cập nhật lại hay huỷ thông tin đã cung cấp trước đó.

III: THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ và bảo mật an toàn trên máy chủ của chúng tôi.

VI: NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

  • Các đối tác vận chuyển. Thông tin của khách hàng có thể được chia sẻ với các đối tác vận chuyển. Điều này chỉ xảy ra nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ vận chuyển. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với khách hàng sử dụng dịch vụ theo các thông tin do khách hàng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.
  • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.
  • Ban quản trị website, bộ phận kinh doanh, bộ phận chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan. Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp sản phẩm cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các sản phẩm của Công ty.
  • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba. Tuy nhiên chỉ khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

V: PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Thực hiện bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, email tới chúng tôi.

 

Chia sẻ:

©2018 DmCline All rights reserved

Vui lòng để lại số điện thoại của bạn,
DMCLINE sẽ liên lạc lại với bạn sau