Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công – Thành viên mới của Hội Bê Tông Việt Nam

31/01/2019

Hội bê tông Việt Nam với vai trò đầu mối, tập hợp các nhà khoa học, các đơn vị sản xuất. Hoạt động chung của Hội trong công tác khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phổ biến kiến thức, tư vấn quản lý, đặc biệt là công tác tiêu chuẩn hóa. Với sự phấn đấu nỗ lực của các Hội viên trong lĩnh vực bê tông và kết cấu bê tông, ngành xây dựng đã đạt những tiến bộ vượt bậc, đã làm chủ được nhiều công nghệ mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng.

DmC tham gia hội bê tông trao đổi, nâng cao công nghệ sản xuất gạch không nung DmCline

Lễ kết nạp hội viên Hội thảo khoa học công nghệ bê tông tiên tiến và bê tông siêu tính năng trong xây dựng

DmC tham gia hội bê tông trao đổi, nâng cao công nghệ sản xuất gạch không nung DmCline

Hội nghị thường niên năm 2018 của Hội Bê Tông Việt Nam diễn ra vào ngày 23/11/2018 tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ và đổi mới công nghệ, hàng năm hội đều tổ chức kết nạp thêm hội viên mới, đồng thời tổ chức sinh hoạt nghề nghiệp giữa các đơn vị thành viên của Hội.

DmC tham gia hội bê tông trao đổi, nâng cao công nghệ sản xuất gạch không nung DmCline

Hội nghị thường niên 2018 - Lễ kết nạp hội viên Hội khoa học công nghệ

DmC tham gia hội bê tông trao đổi, nâng cao công nghệ sản xuất gạch không nung DmCline

Ông Đoàn Văn Công  đại diện công ty CP Đoàn Minh Công ( thứ 3 từ phải sang) trong lễ kết nạp hội viên Hội Bê Tông Việt Nam

Nguồn tham khảo: http://www.vca.vn/Sự-kiện/hoi-be-tong-viet-nm-hoi-nghi-thuong-nien-nam-459

Kim Oanh

Chia sẻ:

©2018 DmCline All rights reserved

Vui lòng để lại số điện thoại của bạn,
DMCLINE sẽ liên lạc lại với bạn sau