Khuôn gạch không nung DmCline chất lượng vượt trội, giá rẻ

Khuôn gạch không nung

Khuôn gạch không nung hay là một thiết bị quan trọng nằm trong hệ thống tạo hình (một hệ thống gồm nhiều máy móc thiết bị quan trọng nhất trong công nghệ sản xuất gạch block không nung). Một bộ khuôn ép gạch không nung hoàn chỉnh gồm có bàn ép và đế khuôn.

©2018 DmCline All rights reserved