Dây chuyền sản xuất gạch không nung DmCline

Dây Chuyền DmCline là dòng sản phẩm chủ lực được công ty Đoàn Minh Công nghiên cứu sản xuất nội địa 100%. Được chứng nhận là sản phẩm khoa học công nghệ, nhãn hiệu DmCline đã được cấp bản quyền Sách hướng dẫn đăng ký quyền tác giả .

Dây chuyền ép gạch không nung chất lượng tốt: Lực ép lớn, Gạch Lỗ 117 viên/lần Ép=9945v/h, Tự động hoàn toàn, Máy Ép Gạch Nhanh “07 Nhân Sự vận hành”, Bảo Hành 1 Năm

Dây chuyền sản xuất gạch không nung D15.3 Lớn Nhất Việt Nam (tính đến năm 2018) “công xuất 100 triệu viên QTC/năm”, Tự động 100%, “07 Nhân Sự vận hành”, Bảo Hành 1 Năm

Dây chuyền sản xuất gạch không nung: Công suất lớn “Gạch Lỗ 88 viên/lần Ép=7480v/h” Tự động từ cấp liệu đến xếp kiêu, “07 Nhân Sự vận hành”, Thời gian Ép ngắn, Bảo Hành 1 Năm

Dây chuyền sản xuất gạch block: máy đúc gạch block bê tông, Cam Kết 42 triệu viên QTC/Năm, kết hợp rung ép 3 trong 1, sản xuất ổn định “07 Nhân Sự vận hành”, Bảo Hành 1 Năm

Dây chuyền ép gạch không nung: Máy ép gạch bê tông sản xuất hiệu quả, Công suất Cam Kết 60,000m3/năm, Tự động từ cấp liệu đến xếp kiêu, “07 Nhân Sự vận hành”, Bảo Hành 1 Năm

Dây chuyền gạch không nung: Công suất Cam Kết 24 triệu viên QTC/năm, Tự động và bán tự động, “07 Nhân Sự vận hành”, Bảo Hành 1 Năm

©2018 DmCline All rights reserved