Khuôn gạch không nung đặc

S
TT
Kích thước
(d x r x c)
Khối
lượng
Độ
rỗng
Viên/m2
tường
1 200 x 95 x 60 2.35 0.0 % 59.17
2 210 x 100 x 60 2.65 0.0 % 56.50
3 210 x 100 x 55 2.40 0.0 % 60.33
4 220 x 105 x 60 3.00 0.0 % 54.05
5 60 x 140 x 120 2.30 0.0 % 98.04
6 60 x 170 x 120 2.80 0.0 % 98.04
Liên hệ để đặt hàng +84 975 08 6789
Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

©2018 DmCline All rights reserved

Vui lòng để lại số điện thoại của bạn,
DMCLINE sẽ liên lạc lại với bạn sau