Khuôn gạch block bê tông cao 130mm

S
TT
Kích thước
(d x r x c)
Khối
lượng
Độ
rỗng
Viên/m2
tường
1 390 x 80 x 130 6.80 29.1% 16.54
2 210 x 100 x 130 4.10 34.7 % 29.90
3 390 x 100 x 130 8.50 28.7 % 16.54
4 390 x 105 x 130 8.80 32.1 % 16.54
5 390 x 120 x 130 9.50 35.9 % 16.54
6 390 x 150 x 130 9.18 43.8 % 16.54
7 390 x 200 x 130 11.80 56.9 % 16.54
8 390 x 140 x 130 12.00 29.8 % 16.54
9 390 x 170 x 130 12.80 36.3 % 16.54
10 390 x 200 x 130 12.66 40.8 % 16.54
Liên hệ để đặt hàng +84 975 08 6789
Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

©2018 DmCline All rights reserved

Vui lòng để lại số điện thoại của bạn,
DMCLINE sẽ liên lạc lại với bạn sau