Công ty cổ phần gạch Khang Minh - tỉnh Hà Nam

12/12/2018

Tiếp nối thành công của 3 dây chuyền sản xuất gạch không nung, đầu tháng 10/2015 Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh đã hoàn thiện lắp đặt thêm dây chuyền DmCline D10 thứ 4 do DmC cung cấp. Dây chuyền sản xuất DmCline thứ 4 này như khẳng định sự tin tưởng của Công ty Gạch Khang Minh với nhà chuyển giao công nghệ - đối tác tin cậy trong nước và cũng là đối tác lớn trong lĩnh vực gạch không nung của Việt Nam.

Công ty cổ phần Gạch Khang Minh (Khang Minh Brick Joint Stock Company) được thành lập vào ngày 23 tháng 09 năm 2010, lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng không nung, với sản phẩm cốt lõi là Gạch không nung xi măng cốt liệu.
 >> Tham khảo website công ty tại đây.
Nhận thấy việc phát triển vật liệu xây dựng không nung là hướng đi tất yếu của ngành vật liệu xây dựng Việt Nam, cùng với chủ trương và định hướng phát triển vật liệu xây dựng không nung của Chính phủ (Quyết định số 567/TTg ngày 28/04/2010), Công ty cổ phần Gạch Khang Minh đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Gạch không nung tại Cụm Công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với tổng diện tích trên 40.000 m2.

Tiếp nối thành công của 3 dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu, đầu tháng 10/2015 Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh đã hoàn thiện lắp đặt thêm dây chuyền DmCline D10 thứ 4 do DmC cung cấp. Dây chuyền sản xuất DmCline thứ 4 này như khẳng định sự tin tưởng của Gạch Khang Minh với nhà chuyển giao công nghệ - đối tác tin cậy trong nước và cũng là đối tác lớn trong lĩnh vực gạch không nung của Việt Nam.

 

Chuyển giao dây chuyền sản xuất gạch không nung DmCline thứ 4 cho cty gạch Khang Minh

Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty cổ phần gạch Khang Minh

 

Dây chuyền sản xuất gạch không nung tại nhà máy Khang Minh

Dây chuyền sản xuất gạch không nung của DmC đang hoạt động tại nhà máy Công ty gạch Khang Minh

 

Đoàn Minh Công

Chia sẻ:

©2018 DmCline All rights reserved

Leave your telephone number,
DMCLINE will contact you to consutant