Brand Imprint

26/12/2018

Hệ thống quản lý chất lượng tại DmC

Cam kết: DmC cam kết tiên phong trong sáng tạo, cải tiến, cung cấp sản phẩm chất lượng, hữu ích nhất, tận tâm phục vụ khách hàng nhanh nhất, tốt nhất.

Hiệu quả chất lượng là vấn đề chung của toàn bộ Công ty. Chỉ có thể tạo ra một sản phẩm, một dịch vụ có chất lượng, có tính cạnh tranh cao khi mà cả hệ thống được tổ chức tốt. Đó chính là lý do tiên quyết mà DmC áp dụng phương pháp quản lý chất lượng 5S và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

Phương pháp quản lý chất lượng 5S kết hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giúp cho hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của DmC theo hướng tinh gọn, các khâu quản lý, điều hành đều rõ ràng, mọi hoạt động đều tuân theo quy trình khoa học, chặt chẽ và cụ thể. Từ đó tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, chất lượng điều hành và chất lượng sản phẩm. chính quy, tăng năng suất lao động và kinh doanh có hiệu quả.
Thoả mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng, của xã hội là mục đích của hệ thống quản lý chất lượng tại DmC, do đó DmC rất chú trọng đến việc nghiên cứu và cải tiến sản phẩm cũng như nghiên cứu sản phẩm mới.

DmC cũng luôn đề cao vai trò của dịch vụ theo nghĩa rộng, tức là quan tâm đến phần mềm của sản phẩm, đến dịch vụ sau bán hàng.  Việc xây dựng hệ thống phục vụ bán và sau bán hàng là một phần quan trọng của chiến lược sản phẩm, chiến lược cạnh tranh của DmC.

Điều nổi bật xuyên suốt bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 kết hợp phương pháp quản lý 5S được áp dụng tại DmC là các vấn đề liên quan đến con người. Công ty luôn hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra thường xuyên để tất cả cán bộ công nhân viên nhận thức được đúng vai trò và tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng trong từng bộ phận và toàn công ty. DmC tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất có thể để tất cả các thành viên trong công ty đều phát huy được mọi khả năng lao động sáng tạo, hiệu quả, giúp thực hiện thành công hệ thống quản lý chất lượng. DmC trú trọng xây dựng nhận thức của mọi thành viên trong công ty. Tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty luôn nhớ câu khẩu lệnh để thực hiện: “ Sản phẩm phải chất lượng, khách sẽ hàng hài lòng, công ty được phát triển, công nhân viên có thu nhập ” 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 kết hợp phương pháp quản lý chất lượng 5S đã được trú trọng áp dụng tại DmC từ tháng 8 năm 2009. Tất cả cán bộ công nhân viên trong DmC đều thấm nhuần tư tưởng “sản phẩm phải chất lượng, phục vụ phải chân thành và chuyên nghiệp”. Sự nghiêm túc trong quản lý, nhất quán trong thực hiện quản lý chất lượng, luôn tôn trọng khách hàng, chuyên nghiệp trong phục vụ đã tạo lên một văn hóa tốt đẹp tại DmC.

 

Share:

©2018 DmCline All rights reserved

Leave your telephone number,
DMCLINE will contact you to consutant