Khuôn gạch lỗ đứng

Giải pháp tiết kiệm khối xây và tăng diện tích sử dụng cho căn hộ. Cường độ chịu lực, khả năng chống thấm, cách âm, cách nhiệt tốt. Gạch từ 2 đến 8 lỗ; 2 đến 4 thành vách. Gạch nặng từ 4 đến 12.5kg, phù hợp với sức nâng của người Việt.

©2018 DmCline All rights reserved

Leave your telephone number,
DMCLINE will contact you to consutant