Máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

          Máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn hay còn gọi là máy sản xuất cấu kiện bê tông dạng đẻ trứng, máy sản xuất cấu kiện bê tông đa năng. Máy có thể sản xuất đa dạng  các loại cấu kiện bê tông như ống cống, cống hộp, nắp hố gas, rải phân cách,...

          Tại Việt Nam, DMC là nhà phân phối trực tiếp máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn VibrocastTM. Đây là thương hiệu hàng đầu tại Italia, phân phối rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.

©2018 DmCline All rights reserved

Leave your telephone number,
DMCLINE will contact you to consutant