Khuôn gạch lỗ nằm 150N2

Tên máy:
Số viên/lần ép
DmCline 4 :
15
DmCline 6:
33
DmCline 8:
39
DmCline 10:
50
DmCline 12:
68
DmCline 15:
73
Liên hệ để đặt hàng 0975 08 6789
Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

©2018 DmCline All rights reserved