Khuôn gạch lỗ nằm 105N2

Tên máy:
Số viên/lần ép / Số khay/giờ / Số viên/giờ
DmCline 4:
24 / 140 / 1960
DmCline 6:
44
DmCline 8:
54
DmCline 10:
72
DmCline 12:
90
DmCline 15:
120
Liên hệ để đặt hàng 0975 08 6789
Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

©2018 DmCline All rights reserved